Arménie

Jedním z cílů našich letních cest v roce 2009 byla tato malá zemička sousedící s Tureckem i Gruzií (našimi dalšími cíli v rámci této cesty). Již několik let o ní básnil náš kamarád, který se jí tak nadchl, že nadchl i nás a museli jsme v ní alespoň týden strávit. Nejprve jsme se pokusili (někteří z výpravy dokonce i úspěšně ;) zdolat nejvyšší z vrcholů sopky Aragats (4090 m. n. m.) a poté odpočinkovým tempem klesnout k pevnosti Amberd (tato cesta by nebyla ničím zajímavá, kdyby se během ní náhodně neztratila paměťová karta se 700 fotkami a při noční pátrací akci nebyla zázrakem nalezena). Závěr arménského putování jsme završili výborným šašlikem a koupelí v jezeře Sevan. Škoda, že jsme Arménii nevěnovali více času, k vidění je toho spousta.

aaa
\n"; endif; endif; ?>